Düzakın Akademi, alan çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimler yanında, üniversiteler ile sürdürdüğümüz mesleki ve teknik eğitimler, genel katılıma açık seminer ve eğitimler ile öğrenci kalmak konusunda kararlı olanları beklemektedir.

Düzakın | Akademi

Eğitim Takvimi